Apadrina l'Orgue

Història de l'orgue a La Mercé (II). La família Cavaillé-Coll

Notes bibliogràfiques, a càrrec de Mª Luisa Camarero Roca, membre de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè i benèvola de la Basílica


23/11/2017
Histria de l\'orgue a La Merc (II). La famlia Cavaill-Coll
Després de repassar els inicis de l'orgue a La Mercè, en aquest lliurament fem un esbòs biogràfic d'una de les dinastíes de constructors d'orgues més importants de la història. El llegat dels Cavaillé-Coll es podia veure a la Basílica de La Mercè fins al segle passat.

Jean-Pierre Cavaillé (1743 – 1808)

Jean-Pierre Cavaillé  ve a Barcelona  cap al 1755  amb la finalitat de construir  els orgues de les esglésies de la Mercè i del convent de santa Caterina. (Datos históricos de la casa A.Cavaillé-Coll).

Sembla que va construir el de la Mercè al 1765.  Aquesta hipòtesi és difícil de creure, ja que el temple s’enderroca aquest mateix any i tampoc s’ha trobat documentació que ho confirmi.

Acabats els orgues, es casa a Santa Maria del Mar al 1767, amb Maria Francisca Coll, filla d’un fabricant de sedes.

Torna a França on segueix construint  nombrosos orgues a la regió del Llenguadoc-Rosselló, on  neix el seu fill  Dominique al 1771.

Morta l’esposa Maria Francisca Coll  al 1780, Jean-Pierre contrau segones núpcies amb  Marguerite Fabry. La família Cavaillé-Coll va i ve de França a Espanya segons les circumstàncies polítiques i socials d’ambdós països.  Al 1778 els Cavaillé  vénen a viure a Catalunya i,  al 1789, fugint de la Revolució a França, s’estableixen a Barcelona on mantenen molt bones relacions amb els parents de la difunta Maria Francisca Coll.

Pensionat el 1794 per la Reial Junta de Comerç de Barcelona, l’any 1796 restaura l’orgue de Santa Maria [del Mar] i al 1798, el de la nova església de la Mercè. (Curet, p. 180).

 
Dominique-Hyacinthe Cavaillé-Coll  (Tolosa de Llenguadoc, 1771- París 1862) 

Dominique, qui aprèn ràpid l’ofici, treballa amb el seu pare i amb el seu germà Pere (Baldelló) , i  construeixen  diversos orgues  a Catalunya i a França: el de la col·legiata de Puigcerdà (1789),  el de Sant Joan de les Abadesses,  de Vic (1798), de Castelló d’Empúries,  de Tortosa.  A  Barcelona, els de “caràcter monumental” de Santa Maria del Mar (1796- inaugurat al 1797) i el de la Mercè cap al 1800.(Ausseil; Baldelló).

Cap al 1806 la família retorna a França on  segueix  la professió amb notable èxit.  En aquesta data  Jean-Pierre Cavaillé pressuposta l’orgue de la catedral de Lleida. A la mort de Jean-Pierre al 1808, Dominique continúa l’execució   fins  l’acabament d’aquesta obra al 1830. També hem llegit que va ser Aristides qui – als 18 anys -  va acabar aquesta feina. (Datos históricos de la casa A.Cavaillé-Coll. Orgue destruit a la Guerra Civil).

Dominique es casa amb Jeanne Autard al 1810 i viu a Montpeller, on neix al 1811 el seu fill Aristide. Continua treballant a la regió de Tolosa del Llenguadoc,  on fa l’orgue de la col·legiata de Saint-Gaudens, l’únic orgue d’aquest mestre  conservat en bon estat  i declarat “Monument historique”.  Al 1833  la família Cavaillé-Coll al complert s’instal·la a París on continua amb èxit la tradició familiar amb una empresa de fabricació d’orgues.
 
 
Aristide Cavaillé-Coll  (1811-1899).

Aristide Cavaillé-Coll serà un dels millors i més prolífics orgueners del segle XIX, figura de l’orgue romàntic, qui influeix en l’obra d’ Aquilino Amezúa.
 
Basílica de la Mercè

Telèfon: 933 190 190
orgue@basilicadelamerce.com
Pl. de la Mercè, 1, Barcelona
 
Newsletter
 
 
Follow us